В Е К Т О Р
Център за информация
и обучение
    

Център за информация и обучение Вектор гр.Варна

Детска академия Векторче

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
Националното външно оценяване по български език и литература и по математика в края на VII клас, въз основа на което се осъществява приемането на ученици на места по държавния план-прием се провежда под формата на тест, който включва два модула:
1. първи модул – насочен към установяване на усвояването на учебното съдържание, заложено в учебната програма за задължителна подготовка по съответния учебен предмет – български език и литература или математика, за VII клас;
2. втори модул – включващ допълнителни задачи, чрез които се проверява прилагането на знанията и уменията, придобити в обучението от V до VII клас включително.
...........................................................................................................
По всеки от модулите се поставя оценка, като оценката за първия модул се изразява с качествен и количествен показател и с брой точки, а за втория модул - само с брой точки.
.......................................................................................................................
Оценката от първия модул на всеки от изпитите от Националното външно оценяване, изразена с качествен и с количествен показател, се отразява в училищната документация като текуща оценка по съответния учебен предмет.
По всеки от учебните предмети български език и литература и математика се формира обща оценка с брой точки като сбор от резултатите от двата модула, като максималният брой е 100 точки. С общата оценка ученикът участва в класирането на места по държавния план-прием.

Из Наредба 11 на МОН от 20.09.2016 г.

 


Център за информация и обучение ”ВЕКТОР” гр.Варна е създаден през 2000г., след закриване на съществуващите дотогава Педагогически консултационни кабинети към МОН.

Какво предлагаме?

 • Информиране и консултиране на ученици, кандидат-студенти.
 • Прием на кандидатстудентски документи
 • Подготвителни курсове и школи.
 • Изследване на професионалната насоченост и образователни интереси.
 • Пробни изпити.


 • График за пробни изпити 7 клас за учебната 2016/2017 година:
 • Математика: 22 януари; 19 февруари; 12 март; 9 април; 30 април
 • Български език и литература: 21 януари; 18 февруари; 11 март; 8 април; 29 април • График за пробни матури за 12 клас за учебната 2016/2017 година:
 • 18 февруари; 11 март; 29 април;

 •  

 • Курсове за 12. клас - подготовка за матура
 • Курсове за 7. клас - математика и БЕЛ
 • Школа за 6. клас - математика и БЕЛ
 • Школа за 5. клас - математика

Нови успехи и признание за преподавателите на Вектор

В навечерието на големия духовен празник- Деня на будителите, Валентина Райкова- учител по български език и литература, получи няколко награди и отличия. Тя е част от авторския колектив на сборника МЕРИДИАНЪТ НА НОЩТА. Материалите в него са наградените творби от Третия национален конкурс за учители творци. Премиерата на сборника се състоя в Театър София, а грамотите за участие връчи г-жа Я. Такева, председател на СБУ. Г-жа В.Райкова е носител и на Първа награда от Първия национален конкурс за пътепис Източните Родопи- вкуси дивата природа, организиран от Българско-холандския проект за устойчиво развитие на Източните Родопи НОВОТО ТРАКИЙСКО ЗЛАТО.

   грамота Боева   

в-к"Черно море"

28 май 2011г.

Уважаеми седмокласници, с радост ви съобщаваме, че екипът от преподаватели по БЕЛ в ЦИО"Вектор" (В.Райкова, К.Трендафилова, Ст.Стоянова, Т.Божанова, Г.Станчева, К.Георгиева, Ем.Кисимова, Р.Попова, с ръководител на екипа за месец февруари Валентина Райкова) спечели първо място в конкурса на Министерството на образованието и науката за най-добър тест за месец февруари. Теста може да изтеглите от сайта на МОН или оттук.

Център за информация и обучение Вектор гр.Варна

Адрес:
гр.Варна
бул. Христо Ботев 3А
(Ниска бяла сграда зад Полиграфия и Бизнес хотел)
тел.: 612 266; 602 183
e-mail: cio_vektor@abv.bg

Четете ни и в нашата Facebook страница