Благодарим! ❤️

Вашето плащане е прието успешно.

Пробните изпити се провеждат във втори корпус на икономическия университет.

Втори корпус се намира на улица “Евлоги Георгиев” 24, квартал “Левски”, Варна, 9010

С цел спазване на установения ред, родителите не се допускат в двора.

Точния адрес може да видите на картата по-долу.

Втори корпус

улица “Евлоги Георгиев” 24, квартал “Левски”, Варна, 9010