Резултати от пробния изпит по български език и литература

за 12 клас на 13.04.2019г.

Моля въведете фиктивният си номер в 3-цифрен формат. Например, ако Вашият фиктивен номер е 1, въведете 001.

Оценката в най-дясната графа е резултатът, с който се кандидатства след 12 клас.

Пореден НомерФиктивен номерБрой точки тестБрой точки текстОбщ брой точкиОценка

1.       

742

64

30

94

Отличен 6

2.       

738

63

29

92

Отличен 5.956

3.       

729

61

30

91

Отличен 5.930

4.       

736

60

30

90

Отличен 5.904

5.       

728

61

30

91

Отличен 5.930

6.       

712

59

30

89

Отличен 5.878

7.       

705

59

29

88

Отличен 5.852

8.       

737

56

30

86

Отличен 5.800

9.       

706

60

24

84

Отличен 5.748

10.   

725

58

25

83

Отличен 5.722

11.   

701

54

28

82

Отличен 5.696

12.   

724

57

23

80

Отличен 5.644

13.   

710

53

27

80

Отличен 5.644

14.   

739

59

21

80

Отличен 5.644

15.   

747

59

20

79

Отличен 5.610

16.   

708

60

18

78

Отличен 5.592

17.   

734

49

29

78

Отличен 5.592

18.   

732

53

24

77

Отличен 5.563

19.   

711

52

24

76

Отличен 5.534

20.   

745

59

17

76

Отличен 5.534

21.   

726

55

19

74

Мн.добър 5.418

22.   

741

56

16

72

Мн.добър 5.302

23.   

730

53

18

71

Мн.добър 5.244

24.   

731

56

14

70

Мн.добър 5.186

25.   

717

49

20

69

Мн.добър 5.128

26.   

727

51

18

69

Мн.добър 5.128

27.   

749

52

16

68

Мн.добър 5.070

28.   

703

50

18

68

Мн.добър 5.070

29.   

707

54

14

68

Мн.добър 5.070

30.   

720

50

17

67

Мн.добър 5.012

31.   

723

53

14

67

Мн.добър 5.012

32.   

722

52

14

66

Мн.добър 4.954

33.   

744

48

18

66

Мн.добър 4.954

34.   

716

50

15

65

Мн.добър 4.896

35.   

748

49

16

65

Мн.добър 4.896

36.   

746

53

9

62

Мн.добър 4.722

37.   

735

47

13

60

Мн.добър 4.606

38.   

733

48

10

58

Добър 4.490

39.   

743

40

15

55

Добър 4.316

40.   

704

43

11

54

Добър 4.258

41.   

740

40

11

51

Добър 4.084

42.   

718

35

13

48

Добър 3.910

43.   

719

34

11

45

Добър 3.736

44.   

709

44

0

44

Добър 3.678

45.   

715

34

2

36

Среден 3.364

46.   

713

25

7

32

Среден 3.252

47.   

702

15

0

15

Слаб 2