Резултати от пробния изпит по български език и литература

за 12 клас на 16.02.2020г.

Моля въведете фиктивният си номер в 3-цифрен формат. Например, ако Вашият фиктивен номер е 1, въведете 001.

Оценката в най-дясната графа е резултатът, с който се кандидатства след 12 клас.

Пореден Номер Фиктивен номер Брой точки тест Брой точки текст Общ брой точки Оценка

1 521 62 26 88 Отличен 5,852
2 562 62 26 88 Отличен 5,852
3 527 64 24 88 Отличен 5,852
4 520 58 27 85 Отличен 5,774
5 546 55 25 80 Отличен 5,644
6 565 57 21 78 Отличен 5,592
7 529 55 20 75 Мн.добър 5,476
8 531 56 14 70 Мн.добър 5,186
9 514 50 16 66 Мн.добър 4,954
10 572 53 13 66 Мн.добър 4,954
11 556 48 18 66 Мн.добър 4,954
12 515 55 10 65 Мн.добър 4,896
13 516 55 10 65 Мн.добър 4,896
14 517 47 16 63 Мн.добър 4,780
15 524 41 21 62 Мн.добър 4,722
16 552 47 15 62 Мн.добър 4,722
17 519 44 18 62 Мн.добър 4,722
18 547 49 13 62 Мн.добър 4,722
19 569 50 11 61 Мн.добър 4,664
20 566 45 12 57 Добър 4,432
21 513 47 6 53 Добър 4,200
22 557 39 9 48 Добър 3,910
23 554 42 6 48 Добър 3,910
24 530 47 0 47 Добър 3,852
25 518 38 9 47 Добър 3,852
26 525 44 2 46 Добър 3,794
27 579 39 7 46 Добър 3,794
28 528 45 0 45 Добър 3,736
29 526 42 0 42 Добър 3,562