Отлична подготовка
за Вашето дете

Проверени са работите от юнските пробни изпити.

Резултатите за 7. клас можете да намерите тук – по БЕЛ и тук – по математика.

На вниманието на кандидат-гимназистите!

СПРАВОЧНИК “КЪДЕ, КАКВО ДА УЧИМ?”

Съдържа информация за условията за кандидатстване, утвърдения план-прием и друга полезна информация.

 

 

 

Излезе от печат НОВИЯ СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА на ЦИО “ВЕКТОР”!

Сборникът е по НОВИЯ МОДЕЛ на НВО! Включени са 12 варианта за пробни изпити, листи за отговори, отговори на задачите от 1 част, решения на задачите от 2 част.

Предложените изпитни варианти са съобразени с изучения учебен материал по месеци през учебната година.

Първият пробен изпит можете да изтеглите от тук и да направите у дома. Отговорите можете да намерите тук.

За ЦИО “Вектор”

   Център за информация и обучение “Вектор” е създаден през 2000 г. с цел да подпомага учениците в тяхната подготовка за кандидатстване в гимназия или университет. В ЦИО “Вектор” се провежда специализирана подготовка  на ученици от 7. клас за Национално външно оценяване (НВО) и на зрелостници – 12. клас, за Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по български език и литература и математика. Подготовката включва затвърждаване и усвояване на знания, както и придобиване на умения, за да бъдат постигнати максимални резултати.

   От създаването си центъра провежда и пробни изпити по български език и литература и математика за седми клас по формата на НВП и за дванадесети клас по формата на ДЗИ. Учениците са поставени в реална изпитна обстановка и усвояват умения да покажат знанията си в съответствие с формата на изпита. Стремим се да реагираме адекватно и бързо на промените в учебно-изпитните програми и във формата на изпитите през годините.

   ЦИО „Вектор” е регионален представител на Националния център за кандидатстудентска подготовка и информация. Сключените договори с университетите дават възможност на кандидат-студентите да се консултират и да подават документите си за кандидатстване във Висшите училища в цялата страната от нашият офис във Варна.

  Печатните издания на ЦИО “Вектор” улесняват подготовката на учениците, ориентират ги в технологията на провеждане на изпитите. Сборниците за седми и дванадесети клас се издават от издателство „Педагог 6” и се разпространяват в цялата страна.

   Доказателство за професионализма и отговорното отношение на екипа от учители във Вектор са нашите успехи през годините:

 • I място в конкурс на МОН за най-добър тест по български език и литература
 • Подготовка на теми за Общинските кръгове на олимпиади и Националното състезание – тест по математика.
 • Включване на наши теми в Национален сборник по математика.
 • Разказ за Втори модул, даван на пробен изпит през м.март е даден на Национално външно оценяване през м.май

Най-голямо удовлетворение за нас са знанията и резултатите, които показват нашите възпитаници на изпитите, което гарантира и успешната им реализация и прием в желаното училище след 7. и 12. клас.

    Какво предлагаме?

 • Подготвителни курсове за 7., 10. и 12. клас.
 • Школи – 5 клас – по математика
  – 6 клас – по математика и БЕЛ
 • Индивидуални уроци по математика и БЕЛ за ученици 5 – 12 клас
 • Пробни изпити по математика и БЕЛ за 7. клас.
 • Пробни зрелостни изпити по математика и БЕЛ за 12. клас.
 • Прием на кандидатстудентски документи за Висшите училища в страната.
 • Сборници по математика и БЕЛ
 • Справочник „Къде, какво да учим?”

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП:   BG16RFOP002-2.073-3381-C01

Бенефициент:   „ВЕКТОР ВАРНА” ЕООД

Обща стойност: 4693,35 лв.,

 от които  3989,35 лв. европейско и  704 лв. национално съфинансиране.

Начало:  14.07.2020г.
Край: 14.10.2020г.

ЦИО “Вектор”

бул. “Христо Ботев” 1

9000 Варна Център

България