5 Клас

Школата по математика има за цел затвърждаване и надграждане на знанията от учебната програма по математика за 5. клас, а именно:

Делимост; Признаци за делимост

Намиране на НОД, НОК

  • Обикновени дроби – действия с обикновени дроби; свойства
  • Десетични дроби – действия с десетични дроби; свойства
  • Процент
  • Основни геометрични фигури – перпендикулярни прави; триъгълник – видове, елементи, лице; успоредни прави; успоредник; ромб; трапец
  • Геометрични тела – куб – лице, обем; правоъгълен паралелепипед – лице, обем

Начало на занятията –  от 1 октомври.

Индивидуални уроци за 5. клас, както по БЕЛ, така и по математика, се провеждат в делничен ден – от понеделник до петък по предварително изготвен график. Графикът се прави за всеки учебен срок и ученикът посещава всяка седмица точно определения за него ден и час.