12 Клас

   Курсът по български език и литература за 12. клас има за цел да актуализира и да систематизира учебния материал и да подготови зрелостниците за успешно полагане на Държавен зрелостен изпит (ДЗИ). Обучението е в съответствие с учебно-изпитната програма за ДЗИ и включва следните компоненти:

 • Български език – Умения за извличане на информация от различни източници, правописни, граматични, лексикални и пунктуационни норми.
 • Българска литература
  Христо Ботев 
     поезия: “Майце си”, “Към брата си”, “Елегия”, „Борба”, “До моето първо либе”, “На прощаване”, “Хаджи       Димитър”, “Моята молитва”, “Обесването на Васил Левски”;
  Иван Вазов
     поезия: “Българският език”, “Отечество любезно”, “При Рилския манастир”, “Елате ни вижте”,
     „Линее нашто поколение”, “Епопея на забравените” – “Левски”, “Паисий”, “Кочо”, “Опълченците на             Шипка”; разказът “Дядо Йоцо гледа”; повестта “Чичовци”; романът “Под игото”;
  ○ Алеко Константинов 
     фейлетонът “Разни хора, разни идеали”; книгата “Бай Ганьо”;
  Пенчо Славейков
     поезия: “Cis moll”, “Ни лъх не дъхва над полени”, “Спи езерото”; „Белостволи буки”, “Самотен гроб в             самотен кът”; поемата “Ралица”;
  Пейо Яворов
     поезия: “Градушка”, “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон”, „Две души”, “Сенки”,           “Песента на човека”, „Маска”;
  ○ Елин Пелин
     разкази: “Ветрената мелница”, “Косачи”, „Задушница”, “Мечтатели”, “На оня свят”, „Андрешко”, “Чорба       от греховете на отец Никодим”, “Занемелите камбани”; повестта “Гераците”;
  ○ Димчо Дебелянов
     поезия: “Черна песен”, “Пловдив”, “Да се завърнеш…”, “Помниш ли, помниш ли..”, “Спи градът”, „Миг”,       „Един убит”, “Сиротна песен”, „Тиха победа”;
  ○ Христо Смирненски
     поезия: „Да бъде ден!”, “Ний”, „Йохан”, “Юноша”, “Стария музикант”, “Цветарка”, “Зимни вечери”;
  ○ Гео Милев
     поемата “Септември”;
  ○ Атанас Далчев
     поезия: “Прозорец”, “Болница”, “Стаята”, “Къщата”, “Повест”, “Книгите”, „Камък”, „Дяволско”;
  Елисавета Багряна
     поезия: “Кукувица”, “Стихии”, „Потомка”, „Вечната”;
  Йордан Йовков
     разкази: “Песента на колелетата”, “Последна радост”, “Шибил”, “През чумавото”, “Индже”, “Албена”,           “Другоселец”, “Серафим”;
  Никола Вапцаров
     поезия: “Вяра”, “Писмо”(“Ти помниш ли…”), „Песен за човека”, „Сън”, “История”, “Завод”, “Кино”,                   „Прощално”, „Борбата е безмилостно жестока…”;
  Димитър Димов
     романът “Тютюн”;
  Димитър Талев
     романът “Железният светилник”. 
 • Резюме – сбито, но ясно и достоверно представяне на съдържанието на изходния текст. Резюмето не се нуждае от специални уводни и заключителни части. Изложението му в сбит вид представя важните съдържателни компоненти от първоизточника, като най-често ги предава в същия ред. 
 • Литературно-интерпретативно съчинение – Аргументативен текст, който представлява целенасочена, задълбочена и аргументирана интерпретация (тълкуване) на художествен текст във връзка с формулираната в заглавието тема. 
 • Есе Писмен аргументативен текст, в който се представя становище, оригинална лична позиция по важен хуманитарен, обществен, философски, литературен проблем. Нужна е аргументация на позицията с различни по произход доказателства, езикова култура и стилистични умения.


   Индивидуални уроци
  както по български език и литература, така и по математика, се провеждат в делничен ден – от понеделник до петък по предварително изготвен график. Графикът се прави за всеки учебен срок и ученикът посещава всяка седмица точно определения за него ден и час.