Справочник „Къде, какво да учим?”

От създаването си през 2000 г. Център за информация и обучение „Вектор” подготвя годишен информационен бюлетин – Справочник за средните училища „Къде, какво да учим?”

Той съдържа обобщена информация по всички въпроси, свързани с кандидатстването след основно образование, включително:

  • Наредба 10 – Държавен прием на ученици в VIII клас
  • Най-често задаваните въпроси и отговорите им.
  • Образци на документи
  • График на дейностите по приема.
  • Утвърдения държавен прием в профилираните и професионални училища в гр.Варна
  • Утвърдения държавен прием в профилираните и професионални училища в регион Варна.
  • Условия за прием, балообразуване.
  • Частни училища.
  • Списък за прием на ученици с хронични заболявания
  • Описание на специалностите в професионалните училища.

Справочникът за учебната 2023 / 2024 г. ще е готов след 15 май 2023 г.

Сборник Пробни изпити по математика за 7. клас

Сборникът съдържа 12 варианта за пробни изпити по математика във формата на НВО, листи за отговори, упътвания и решения на задачите от 2. част.
Всички предложени пробни изпити са апробирани и с доказана ефективност при подготовката на седмокласниците!

Сборник „Тестове за целогодишна отлична подготовка по български и литература за 5. клас”

    Сборникът съдържа 13 теста, листове за отговори, отговорите на тестовете и точкуване, скала за преобразуване на точките в оценки. Тестовете са по новата учебна програма по БЕЛ за 5. клас и са съобразени с формата за външно оценяване и изпит за кандидатстване след 7. клас на МОН. Целта е учениците да са запознати отрано със структурата на тестовите материали и с типовете задачи.

Автори: Марияна Стоянова, Валентина Райкова

Сборник „Тестове за целогодишна отлична подготовка по български език и литература за 6. клас”

Сборникът съдържа 15 теста, листове за отговори, отговорите на тестовете и точкуване, скала за преобразуване на точките в оценки. Тестовете са по новата учебна програма по БЕЛ за 6. клас и са съобразени с формата за външно оценяване и изпит за кандидатстване след 7. клас на МОН. Целта е учениците да са запознати отрано със структурата на тестовите материали и с типовете задачи.

Автор: Валентина Райкова

Сборник „Нови пробни изпити по български език и литература”

Сборникът включва 12 теми за пробни изпити.

Може да се използва за работа по месеци.

Към всеки пробен изпит има лист за отговори и скала за преобразуване на точките в оценка.

Автори: Валентина Райкова, Марияна Стоянова, Росица Русева, Кичка Трендафилова-Георгиева, Десислава Чернева

НОВО! “Нови пробни изпити за отличен по български език и литература” за 7ми клас” 

Сборникът съдържа 14 пробни изпита по български език и литература по новия модел за НВО – включен е материала по литература от 6 клас. Изпитните варианти са съобразени с изучения учебен материал по месеци през учебната година и са разпределени, както следва: по един пробен изпит – за месеците октомври, ноември, декември и януари; по два пробни изпита – за месеците февруари, март, април, май, юни.

Автори: Марияна Стоянова, Валентина Райкова, Росица Русева, Кичка Трендафилова – Георгиева, Десислава Чернева

 

Сборник „Нови пробни изпити по Математика” за 7ми клас

В тази книга са предложени 16 пробни изпита по Математика във формата за външно оценяване и изпит за кандидатстване след 7. клас на МОН.
Те са разпределени по един вариант за месеците септември, октомври, ноември, декември, януари, по два варианта за февруари и три варианта за март, април и май. Пробните изпити са съобразени с изучения до конкретния момент учебен материал.
Изпитите трябва да се провеждат с часовник, за да се разпределя правилно времето за всеки модул – 60 минути за първия и 90 – за втория. Важно е да се придобие навик за концентрация на вниманието и редуването с почивки, за да се извлече максимален резултат от представянето на изпита.
Всеки от предложените изпити е апробиран и е с доказана висока ефективност при подготовката на седмокласниците.

Автори: Донка Христова, Павлина Петранова, Дияна Петрова, Диана Попова, Добринка Петрова

 

Сборник „МАТУРАТА по български език и литература – лесна и успешна” 12 клас

Тестовете са съобразени с преподаването на учебния материал по месеци. Първи и втори тест са изготвени съобразно програмата за 11. клас, което ги прави подходящи за ползване още в началото на учебната година. В останалите тестове последователно са включени изучаваните в 12. клас автори. Сборникът съдържа 10 теста, листове за отговори, отговори и точкуване.

Автори: Кичка Трендафилова, Валентина Велчева, Станка Божанова, Юлияна Емилова

Сборник „Пробни матури по български и литература” за 12ти клас

Сборникът съдържа десет пробни матури, съобразени изцяло с утвърдения от МОН формат на ДЗИ, с учебно-изпитната програма за матура по БЕЛ и с действащите към момента езикови правила.
Подбраният учебен материал е съобразен с ритъма на работа по литература в 11. и 12. клас. Първият тест е свързан творчеството на Христо Ботев и Иван Вазов. Във вторият тест присъства и творчеството на Алеко Константинов. Следващите 2 теста обхващат учебното съдържание по литература за 11. клас, а в пети тест се включва и поезията на Христо Смирненски. Следващите пет теста въвеждат постепенно в творчеството на авторите, изучавани в 12. клас.
Предложена е и таблица със съществуваща информация, както и с графи, които зрелостниците сами да попълнят, финализирайки подготовката си за матура.
С тези пробни матури нивото на подготовка е гаранция за лесно, успешно и достойно представяне на ДЗИ по БЕЛ.

Автори: Валентина Велчева, Станка Божанова, Кичка Трендафилова-Георгиева, Ваня Добрева