Сборник Пробни изпити по математика за 7. клас

 Излезе от печат НОВИЯ СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА на ЦИО “ВЕКТОР”!

Сборникът е по НОВИЯ МОДЕЛ на НВО! Включени са 12 варианта за пробни изпити, листи за отговори, отговори на задачите от 1 част, решения на задачите от 2 част.

Предложените изпитни варианти са съобразени с изучения учебен материал по месеци през учебната година.

 

Справочник „Къде, какво да учим?”

От създаването си през 2000 г. Център за информация и обучение „Вектор” подготвя годишен информационен бюлетин – Справочник за средните училища „Къде, какво да учим?”

Той съдържа обобщена информация по всички въпроси, свързани с кандидатстването след основно образование, включително:

  • Наредба 10 – Държавен прием на ученици в VIII клас
  • Най-често задаваните въпроси и отговорите им.
  • Образци на документи
  • График на дейностите по приема.
  • Утвърдения държавен прием в профилираните и професионални училища в гр.Варна
  • Утвърдения държавен прием в профилираните и професионални училища в регион Варна.
  • Условия за прием, балообразуване.
  • Частни училища.
  • Списък за прием на ученици с хронични заболявания
  • Описание на специалностите в професионалните училища.

 

Сборник „Тестове за целогодишна отлична подготовка по български и литература за 5. клас”

    Сборникът съдържа 13 теста, листове за отговори, отговорите на тестовете и точкуване, скала за преобразуване на точките в оценки. Тестовете са по новата учебна програма по БЕЛ за 5. клас и са съобразени с формата за външно оценяване и изпит за кандидатстване след 7. клас на МОН. Целта е учениците да са запознати отрано със структурата на тестовите материали и с типовете задачи.

Автори: Марияна Стоянова, Валентина Райкова

Сборник „Тестове за целогодишна отлична подготовка по български език и литература за 6. клас”

Сборникът съдържа 15 теста, листове за отговори, отговорите на тестовете и точкуване, скала за преобразуване на точките в оценки. Тестовете са по новата учебна програма по БЕЛ за 6. клас и са съобразени с формата за външно оценяване и изпит за кандидатстване след 7. клас на МОН. Целта е учениците да са запознати отрано със структурата на тестовите материали и с типовете задачи.

Автор: Валентина Райкова

Сборник „Нови пробни изпити по български език и литература”

Сборникът включва 12 теми за пробни изпити.

Може да се използва за работа по месеци.

Към всеки пробен изпит има лист за отговори и скала за преобразуване на точките в оценка.

Автори: Валентина Райкова, Марияна Стоянова, Росица Русева, Кичка Трендафилова-Георгиева, Десислава Чернева

НОВО! “Нови пробни изпити за отличен по български език и литература” за 7ми клас” 

Сборникът съдържа 14 пробни изпита по български език и литература по новия модел за НВО – включен е материала по литература от 6 клас. Изпитните варианти са съобразени с изучения учебен материал по месеци през учебната година и са разпределени, както следва: по един пробен изпит – за месеците октомври, ноември, декември и януари; по два пробни изпита – за месеците февруари, март, април, май, юни.

Автори: Марияна Стоянова, Валентина Райкова, Росица Русева, Кичка Трендафилова – Георгиева, Десислава Чернева

 

Сборник „Нови пробни изпити по Математика” за 7ми клас

В тази книга са предложени 16 пробни изпита по Математика във формата за външно оценяване и изпит за кандидатстване след 7. клас на МОН.
Те са разпределени по един вариант за месеците септември, октомври, ноември, декември, януари, по два варианта за февруари и три варианта за март, април и май. Пробните изпити са съобразени с изучения до конкретния момент учебен материал.
Изпитите трябва да се провеждат с часовник, за да се разпределя правилно времето за всеки модул – 60 минути за първия и 90 – за втория. Важно е да се придобие навик за концентрация на вниманието и редуването с почивки, за да се извлече максимален резултат от представянето на изпита.
Всеки от предложените изпити е апробиран и е с доказана висока ефективност при подготовката на седмокласниците.

Автори: Донка Христова, Павлина Петранова, Дияна Петрова, Диана Попова, Добринка Петрова

 

Сборник „МАТУРАТА по български език и литература – лесна и успешна” 12 клас

Тестовете са съобразени с преподаването на учебния материал по месеци. Първи и втори тест са изготвени съобразно програмата за 11. клас, което ги прави подходящи за ползване още в началото на учебната година. В останалите тестове последователно са включени изучаваните в 12. клас автори. Сборникът съдържа 10 теста, листове за отговори, отговори и точкуване.

Автори: Кичка Трендафилова, Валентина Велчева, Станка Божанова, Юлияна Емилова

Сборник „Пробни матури по български и литература” за 12ти клас

Сборникът съдържа десет пробни матури, съобразени изцяло с утвърдения от МОН формат на ДЗИ, с учебно-изпитната програма за матура по БЕЛ и с действащите към момента езикови правила.
Подбраният учебен материал е съобразен с ритъма на работа по литература в 11. и 12. клас. Първият тест е свързан творчеството на Христо Ботев и Иван Вазов. Във вторият тест присъства и творчеството на Алеко Константинов. Следващите 2 теста обхващат учебното съдържание по литература за 11. клас, а в пети тест се включва и поезията на Христо Смирненски. Следващите пет теста въвеждат постепенно в творчеството на авторите, изучавани в 12. клас.
Предложена е и таблица със съществуваща информация, както и с графи, които зрелостниците сами да попълнят, финализирайки подготовката си за матура.
С тези пробни матури нивото на подготовка е гаранция за лесно, успешно и достойно представяне на ДЗИ по БЕЛ.

Автори: Валентина Велчева, Станка Божанова, Кичка Трендафилова-Георгиева, Ваня Добрева