Пробни изпити

   Седми клас

Пробните изпити по БЕЛ и Математика за 7. клас се провеждат от месец януари до месец май по предварително обявен график. Целта на провеждането на тези изпити е седмокласниците да почувстват изпитната атмосфера, да проверят знанията си, да придобият умения, да осмислят и преценят темпото на работа, за да се вместят в определеното за всяка част време.

Всеки пробен изпит включва материала от учебно-изпитната програма до съответния месец, в който се провежда изпита. 

ГРАФИК за ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ за 7. клас – 2021 г.

Български език и литература:

27 март – регистрация за нови потребители и/или заявяване на изпит за м.март от 11 март до 22 март 2021 г.

24 април

29 май

Математика:

28 март – регистрация за нови потребители и/или заявяване на изпит за м.март от 11 март до 22 март 2021 г.

25 април

30 май

 Десети клас

Пробните матури по БЕЛ и Математика за 10. клас се провеждат през месец май. Целта на провеждането на тези изпити е зрелостниците да почувстват изпитната атмосфера, да проверят знанията си, да придобият умения, да осмислят и преценят темпото на работа, за да се вместят в определеното за всеки модул време.

Всеки пробен изпит включва материала от учебно-изпитната програма до съответния месец, в който се провежда изпита.

График за пробните матури за 10. клас – 2021г.:

 Български език и литература – 29 май 2021 г.

Математика – 30 май 2021 г.

За явяване на ПИ е необходима предварителана регистрация с електронна бланка в сайта. Записването е в посочените за всеки месец срокове!

 

Дванадесети клас

Пробните матури по БЕЛ и Математика за 12. клас се провеждат от месец февруари до месец април по предварително обявен график. Целта на провеждането на тези изпити е зрелостниците да почувстват изпитната атмосфера, да проверят знанията си, да придобият умения, да осмислят и преценят темпото на работа, за да се вместят в определеното за всеки модул време.

Всеки пробен изпит включва материала от учебно-изпитната програма до съответния месец, в който се провежда изпита.

Български език и литература –

27 март – регистрация за нови потребители и/или заявяване на изпит за м.март от 11 март до 22 март 2021 г.

24 април

За явяване на ПИ е необходима предварителана регистрация с електронна бланка в сайта. Записването е в посочените за всеки месец срокове!