В таблицата долу можете да намерите верните отговори на въпросите от 1ви модул, както и броя точки, които всеки въпрос носи.

ОТГОВОРИ ПЪРВИ МОДУЛТ.
1А1
2А1
3В1
4Б1
5Б1
6Г1
7А1
8кафяви2
9въплъщение2
10никого2
11овладеят2
12светогледа2
13„Думата е страшно нещо(,) в нея са затворени изразните средства на всички изкуства(:/-) бои, линии, форми, звукове, движения (-) всичко(,) стига да можеш да боравиш с тия нейни богатства“ (,/–) споделя в свое интервю Йордан Йовков.5
14А1
15В1
16Г1
17Г1
18 Намалява безработицата1
19Конкретен най-престижен ВУЗ/средна за страната от всички вузове2
20Повишава се рейтингът на вузовете; нараства броят на чуждестранните студенти2
21Текст6
 Общ брой точки първи модул:37
ОТГОВОРИ ВТОРИ МОДУЛТ.
22тактическа2
23ранглиста; ракета; измести3
24Б1
25В1
26Г1
27Б1
28В1
29А1
30Г1
31Г1
32Г1
33В1
34В1
35

В „ЖС“ Родното – остойностено и сакрално, видяно като българско и патриархално; Чуждото – опасност, видяно като гръцкото и гърчеенето и като ренесансовото 

В „БС“ Родното – повсеместно иронизирано и сатирично; Чуждото – извънземното

2
36Силно развълнуван ЛГ се надява любимата, която все още обича, да израсне духовно2
37Внушава тъжни чувства, мрачни настроения, песимистични мисли и тягостни предчувствия2
38Художествено-документален текст; актуална проблематика; осмиване на отрицателни явления и др.2
39А – 2; Б – 3; В – 13
40

Текст

Прилики: любовта-свръхценност; изпитание; вечна

                   Мотивът за раздялата, за смъртта, за пътя

Разлики: липсва хармония/има хармония

                  Любовта продължава в съня/спомена

                  На пътя е той/тя

6
 Общ брой точки втори модул:33
   

 

 

 

 

 

ТРЕТИ МОДУЛ

 

 

30

   

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

 

 

 

100

  1. Диаграмата показва тенденциите за интереса към някои специалности, както и за безработицата сред висшистите. В последните две години се е увеличил броят на студентите, които учат в специалностите „Педагогика“, „Медицина“ и „Комуникационна и компютърна техника“ и това отразява обществени и икономически промени като повишените учителски заплати спрямо предходни години, дигитализирането на все повече аспекти от живота ни и необходимостта от лекари и по-добрата реализация в тези сектори. Същевременно по-малко кандидат-студенти избират специалностите „Икономика“ и „Администрация и управление“ поради насищане на пазара с подобни кадри, повишената конкуренция, влошеното икономическо положение и не особено сигурното развитие на административния сектор. Липсата на висок интерес към природни, социални и хуманитарни науки се дължи на трудната реализация поради липса на работни места и поради ниското заплащане на тези специалисти. Посочените в диаграмата данни за намаляването на нивото на безработни висшисти у нас са сериозна мотивация за реализация у нас.

 

 

 

ЕСЕ: Какво представлява познанието? (Не е  просто информация)

          Защо е богатство познанието? (За прогреса на човечеството; за осъзнаването и развитието на личността; за спасение; за воюване; за пример; за доближаване до бог; за единение)

          За кого е богатство познанието?

          Какво представлява светът/човекът без познание?

          Кога познанието става бреме? (Нарушаване на баланса на развитие – не е единствена свръхценност)

          Защо познанието става бреме?

          Каква е рецептата за модерния човек?

Доказателства/Аргументи: Ябълката на познанието (Адам и Ева); „Който трупа знание, трупа печал“; „Голяма книга – голямо зло“; „Аз изгубих зарад книгите живота и света“; „Голи са без книги всички народи“; „Книгата – прозорче към света“; „Мисля – следователно съществувам“

 

ИС: За каква бедност става дума? (материална и духовна)

        Кой е материално и духовно беден? (майката)

        Защо е материално беден? (критика на времето и епохата) Какво означава/представлява материалната бедност? Как е представена?

        Защо е духовно беден? Какво означава/представлява духовната бедност? (грижа само за оцеляването; отишла си любов; липса на възвишени ценности и връзки; маниакална пристрастеност към вещ)

        Какви качества има материално/духовно бедния човек? (слабост на духа, стеснен кръгозор, липса на потребност от изкуство и т.н.) През какви трансформации преминава Марин?

        Кой е най-беден материално, но най-богат духовно? Защо е духовно богат? Какво преодолява? Как го преодолява? Какви качества има? Как е представен? Как влияе на Виктор?

       ХИС: контраст (има Бог/няма Бог; беден си/цар си; бюфет/тромпет; изкуство/бит; бедност/богатство); повелителните повторени форми „Яж“ (викът на бедността); символите бюфет и тромпет; метафорите „злато“ и „кал“

    ПТ 1 – Материалната бедност. Критика на времето.

    ПТ 2 – Духовната бедност. Критика на човека (майката и бащата).

    ПТ 3 – Духовното богатство. Възхваляване на твореца.