В таблицата долу можете да намерите верните отговори на въпросите от 1ва част, както и броя точки, които всеки въпрос носи.

За проверка на резултатите от присъствените пробни изпити за месец май за 7. клас, изберете:

Български език и литература | Математика

ЗАДАЧАОТГОВОРТОЧКИ
1.      В1 т.
2.      Г2 т.
3.      Б2 т.
4.      Г2 т.
5.      Б2 т.
6.      А1 т.
7.      В1 т.
8.      А2 т.
9.      А2 т.
10.   В1 т.
11.   Г2 т.
12.   А2 т.
13.   трябва да има/ може да има/ продължава да има/ започва да има/ спира да има2 т.
14.     допълнения/  преки допълнения/    еднородни допълнения/ / еднородни преки допълнения2 т.
15.    носещи се в Космоса.2 т.
16.         „Полегнала е Тодора“, „Зайди, зайди, ясно слънце“, “Притури се планината”3 т.
17.   

 

Красивата песен „Полегнала е Тодора“  е обработена от Филип Кутев за изпълнение от многогласен народен хор и се е наложила­_ като една от най-популярните български народни песни по света. Текстът ѝ е особено поетичен- докато дремва под маслиново дърво, момата сънува любимия си, който ѝ носи китка цветя със златен пръстен. Сънят е прекъснат от отчупения от вятъра клон.

14 т.
18.   Г2 т.
19.   Б2 т.
20.   В2 т.
21.   Б2 т.
22.   Б2 т.
23.   А2 т.
24.   
ГеройПроизведение
А) „По жътва“
Б) „Немили- недраги“
В)„Косачи“
Г) „Серафим“

 

 

4 т.
25.   

Примерни посоки за размисъл:

  •  П. Славейков, балада
  •  мотив за прераждане на хора в дървета
  •  разказ в разказ
  •  разказ  на Калина- достоверност, автентичност, искреност
  •  връщане в миналото, приказност, тайнственост
  •  „свят лъжовен“- оценка на реалния свят, който не уважава личния избор в любовта
  •  инверсия
6 т.

 Общо 65 точки