В таблицата долу можете да намерите верните отговори на въпросите от 1ва част, както и броя точки, които всеки въпрос носи.

За отговорите на въпросите по математика, натиснете тук.

За проверка на резултатите от присъствените пробни изпити за месец май за 7. клас, изберете:

Български език и литература | Математика

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ – май, 2024 г.

№ на задачата

Верен отговор

Брой точки

1.

Г

1 т.

2.

А

1 т.

3.

Б

2 т.

4.

Г

2 т.

5.

Б

2 т.

6.

Б

2 т.

7.

В

2 т.

8.

Г

2 т.

9.

А

2 т.

10.

Г

2 т.

11.

В

2 т.

12.

В

2 т.

13.

условно наклонение

2 т.

14.

отделя подчинено изречение; отделя главно от подчинено изречение

2 т.

15.

сложно смесено изречение

2 т.

16.

вляво – Голям Диомед / остров Утре/Голям Диомед(остров Утре)

вдясно – Малък Диомед / остров Вчера/ Малък Диомед(остров Вчера)

2 т.

17.

Поради местообитанията си_ ескимосите живеят в малки социални групи, в които семейните роли са строго разпределени според патриархалните традиции. Работата на мъжа се състои в това да построи къща и да ходи на лов, за да осигури прехраната, а жената е задължена да се грижи за домакинството.

14

(по 1 точка за всеки верен отговор)

18.

Б

2 т.

19.

А

2 т.

20.

Б

1 т.

21.

Г

2 т.

22.

Г

2 т.

23.

В

2 т.

24.

А

„Една българка”

Б

„Братчетата на Гаврош”

В

„Вятър ечи, Балкан стене”

Г

„Отечество любезно, как хубаво си ти!”

4 т.

(по 1 точка за всеки верен отговор)

25.

·       втората смислова част на одата – тезата на хулителите

·       израз на недоумение, огорчение, гняв на лирическия говорител заради обвиненията, че езикът ни не е достатъчно богат и изразителен, за да се създава на него висока и стойностна литература, да се облече в думи творческата мисъл

·       защитата на езика преминава в спор с хулителите – противопоставянето “песен” и “брътвеж“

·       не езикът ни е груб, а лишени от национално достойнство са тези, които оправдават своето бездарие с липсата на творческа мощ на българското слово

·       нападките срещу литературните възможности на българския език са най-тежкото обвинение, най-непоносимото за един поет

·       преизказните глаголни форми изразяват възмущението от нелепите твърдения

·       клеветите по отношение на езика са цитирани с ирония, която ги обезсилва

·       тонът на защитника на българския език е емоционален и приповдигнат, което личи и от удивителния знак, с който завършват стиховете

6 т.