В таблицата долу можете да намерите верните отговори на въпросите от 1ва част, както и броя точки, които всеки въпрос носи.

Задача №Верен отговорТочки
1.Г1
2.В1
3.Б2
4.Б2
5.А2
6.Г2
7.В1
8.А2
9.А2
10.Б2
11.Г2
12.В2
13.места2
14.е известен – съставно именно сказуемо2
15.просто изречение2
16.

Бистрица

Подходяща е за кожни заболявания – освежава кожата, прави я нежна и красива.

1

1

17.Нито древната и превратна история, нито минералните извори и мекият климат имат значение, ако ги няма местните хора, които от векове не отстъпват от старите български традиции, повеляващи, че гостът е найважен. Попадайки в Хисаря, човек се чувства у дома, заобиколен от топлина, уют и сърдечност.14
18.Б2
19.А2
20.Г2
21.Б2
22.В2
23.Б2
24.

А) Лазо

Б) Бойчо Огнянов / Огнянов

В) баба Илийца / Илийца

Г) отец Евтимий / калугерът Евтимий / Евтимий

4
25.

Примерни посоки за размисъл:

•  стихотворението „На прощаване в 1868 г.“ от Христо Ботев

•  втора смислова част (въображаемата картина на смъртта)

•  завет на героя – предаден от майката

•  приемственост в борбата за свобода

• увереност – предадена чрез глагола в бъдеще време „ще станат”

• любов към отечеството и свободата

• омраза към робството и поробителя

• контрастните чувства са засилени с наречието „силно“

• сравнение, контраст

6
 Всичко:65 т.