В таблицата долу можете да намерите верните отговори на задачите от 1ва и 2ра част, както и броя точки, които всяка задача носи.

Под таблицата са дадени и примерни решения на задачите от 2ра част.

 

№ на задачатаОтговор Брой точки
1В2
2А2
3Б2
4В3
5А3
6Г3
7Г3
8Г3
9Б3
10А3
11В3
12Б3
13В3
14Г3
15Б3
16В3
17Г3
18А3
19Общ брой точки7 точки,от които
1)60 min2 точки
2)10 min3 точки
3)9h15min2 точка
20Общ брой точки7 точки,от които
20 1)(1)2 точка
20 2)(2)2 точки
20 3)(5)3 точки